សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

 • 1_sor_keng

  ឯកឧត្តម ស ខេង

 • 2_sok_an

  ឯកឧត្តម សុខ អាន

 • 3_tie_banh

  ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់

 • 4_how_namhong

  ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង

 • 5_men_samhon

  លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

 • 6_ben_chen

  ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន

 • 7_nhek_bonchay

  ឯកឧត្តម ញឹក ប៊ុនឆៃ

 • 8_kem_chuon

  ឯកឧត្តម គាត ឈន់

 • 9_yem_chaylem

  ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី

 • 10_ke_khemyarn

  ឯកឧត្តម កែ គឹម​យាន​