សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងព័ត៌មាន

 • 1_khieu_kanharith

  ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារិទ្ធិ​
  រដ្ឋមន្រ្តី

 • 2_uk_prathna

  ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 3_mao_ayuth

  ឯកឧត្តម ម៉ៅ អាយុទ្ធ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 4_thach_phen

  ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 5_nouv_sovathero

  ឯកឧត្តម នូវ សុវត្ថិ​រ៉ូ​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 6_chan_savuth

  ឯកឧត្តម ចាន់ សាវុត​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 7_hor_sopheap

  ឯកឧត្តម ហោ សុភាព​
  រដ្ឋលេខាធិការ

 • 8_lev_sinara

  ឯកឧត្តម លា​វ ស៊ីណា​រ៉ា​
  រដ្ឋលេខាធិការ