សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

 • 1_oem_chhun_loem

  ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម​

 • 2_chhay_tharn

  ឯកឧត្តម ឆាយ ថន​

 • 3_chom_broseth

  ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ​

 • 4_muk_maret

  ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត​

 • 5_nhoem_vanda

  ឯកឧត្តម ញឹម វណ្ណដា​

 • 6_tav_seng_huo

  ឯកឧត្តម តាវ សេងហួរ​

 • 7_hun_hang

  ឯកឧត្តម ឃុន ហាំង​

 • 8_ly_thuch

  ឯកឧត្តម លី ធុជ​

 • 9_kol_peng

  ឯកឧត្តម កុល ផេង​

 • 10_sun_chanthol

  ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល​

 • 11_veng_sereyvoth

  ឯកឧត្តម វ៉េង សិរីវុឌ្ឍ​

 • 12_nut_sokom

  ឯកឧត្តម នុត សុខុម​

 • 13_oum_yen_teng

  ឯកឧត្តម ឱម យិនទៀង​

 • 14_ieng_moly

  ឯកឧត្តម អៀង ម៉ូ​លី​

 • 15_va_kimhong

  ឯកឧត្តម វ៉ា គឹមហុង​

 • 16_yim_nol_la

  ឯកឧត្តម យឹម ណុលឡា

 • 17_serey_kosol

  ​ឯកឧត្តម សេរី កុសល​