តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ​

 • Try_chheanghourt

  ឯកឧត្តម ទ្រី ឈាង​ហួត​

 • Yim-chhaily

  ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី​

 • Orn_sum

  ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ​

 • Pal_samoeun

  ឯកឧត្តម ​ប៉ាល់ សំអឿន​

 • Yun_tharo

  ឯកឧត្តម យន្ត ថា​រូ​

 • Nhik_bunchhai

  ឯកឧត្តម ញឹក ប៊ុនឆៃ​