តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត កំពត

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត កំពត​

 • Chay_sangyon

  សោម ចិន

 • Sorm_kimsour

  លោកជំទាវ សោម គីម​សួគ៌​

 • Pen_simon

  ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ី​មន​

 • Nei_pena

  ឯកឧត្តម ​នៃ ប៉េ​ណា​

 • Nim_chandara

  ឯកឧត្តម នឹម ច័ន្ទ​តារា​

 • Mour_sokhour

  លោកជំទាវ មួ​រ សុខ​ហួរ​