តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត កណ្តាល​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត កណ្តាល​

 • Hun_sen

  សម្តេច ​ហ៊ុន សែន​

 • Chhay_thorn

  ឯកឧត្តម ឆាយ ថន​

 • Mom_chimhuy

  ឯកឧត្តម ​ម៉ុម ជី​ម​ហ៊ុយ​

 • Ho_noun

  លោកជំទាវ ហូ ណូន​

 • Khourn_sodary

  លោកជំទាវ ឃួន សុ​ដា​រី​

 • Lim_keanhor

  ឯកឧត្តម លឹម គានហោ​

 • Khim_laky

  ឯកឧត្តម ឃឹម ឡា​គី​

 • Chan_cheng

  ឯកឧត្តម ចាន់ ចេង​

 • Dul_koeun

  ឯកឧត្តម ឌុល គឿន​

 • Port_pov

  លោកជំទាវ ពត ពៅ​

 • Ou_chanrith

  ឯកឧត្តម អ៊ូ ចាន់​ឫទ្ធិ​