តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ក្រុង ភ្នំពេញ​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ក្រុង ភ្នំពេញ​

 • Chea_sem

  សម្តេច ជា ស៊ីម​

 • Keat_chhun

  ឯកឧត្តម គាត ឈ​ន់​

 • Krourch_saman

  លោកជំទាវ គ្រួច សំអាន​

 • Um_nhanh

  ឯកឧត្តម អ៊ុំ ញ៉ាញ់​

 • Hou_sry

  ឯកឧត្តម ហ៊ូ ស្រ៊ី​

 • Chea_soth

  ឯកឧត្តម ជា សុទ្ធ​

 • Ith_samheng

  ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង​

 • Yeum_sovan

  ឯកឧត្តម យឹម សុវណ្ណ​

 • Choulong_somoura

  លោកជំទាវ ជូ​ឡុង សូ​មួ​រ៉ា​

 • Morm_bunheng

  ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង​

 • Son_chhai

  ឯកឧត្តម សុន ឆ័យ​

 • Ho_vann

  ឯកឧត្តម ហូរ វ៉ាន់​

 • Ly_sreyvyna

  លោកជំទាវ លី ស្រី​វី​ណា​