តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត ព្រៃវែង

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត ព្រៃវែង

 • Cheam_yeab

  ​​​ឯកឧត្តម ជាម យៀប​

 • Bin_chhin

  ​ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន​

 • Pen_panha

  ឯកឧត្តម ​ប៉ែន បញ្ញា​

 • Nhim_vanda

  ឯកឧត្តម ញឹម វណ្ណដា​

 • Long_sakhorn

  លោកជំទាវ ឡុង សា​ខន​

 • Min_sean

  ឯកឧត្តម ​មីន ស៊ាន​

 • Sok_eysan

  ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន​

 • Yem_ponharith

  ឯកឧត្តម យ៉ែម បុញ្ញា​រិទ្ធ​

 • Chea_poch

  ឯកឧត្តម ​ជា ប៊ូ​ច​

 • Kong_bora

  ឯកឧត្តម គង់ បូរ៉ា​

 • Sao_rany

  ឯកឧត្តម សៅ រ៉ានី​