តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត ស្វាយរៀង​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត ស្វាយរៀង​

 • Men_samorn

  ​លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

 • Hul_savoin

  ឯកឧត្តម ហ៊ុល សា​វ័ន្ត​

 • Doung_vanna

  ​លោកជំទាវ ដួង វណ្ណា​

 • Chhun_sarim

  ​លោកជំទាវ ឈុន សារី​ម​

 • Sao_leng

  ឯកឧត្តម សៅ ឡេង​