តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ មណ្ឌល​ខេត្ត តាកែវ​

តំណាងរាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៤ តាម​មណ្ឌល​

មណ្ឌល​ខេត្ត តាកែវ​

 • Sok_an

  ឯកឧត្តម សុខ អាន​

 • Nin_saphon

  លោកជំទាវ និន សា​ផុន​

 • Mok_mareth

  ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត​

 • Eng_bunhouv

  ឯកឧត្តម អ៊ឹង ប៊ុន​ហ៊ូ​វ​

 • Brak_thuch

  ឯកឧត្តម ប្រាក់ ធុច​

 • Chao_sophon

  ឯកឧត្តម ​ចៅ សូ​ផុន​

 • Koury_bunroeun

  ឯកឧត្តម គួ​យ ប៊ុន​រឿន​

 • So_khun

  ឯកឧត្តម សូរ ឃុន​

 • Chan_sarun

  ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សារុន​

 • To_vanchan

  ឯកឧត្តម តុ វ៉ាន់​ចាន់​